اخبار پژوهش و کارآفرینی

اخبار پژوهش و کارآفرینی
ردیف تاریخ برگزاری عنوان خبر تصویر خبر
18 98/10/16

فرآیند داوری طرح های کسب و کار نخستین مسابقه طرح کسب و کار دانشگاه تعیین گردید

17 98/09/27 کارگاه آموزشی و توجیهی تدوین طرح کسب و کار توسط مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد.
16 98/09/26
نخستین رویداد کسب و کار و استارت‎آپی صنعت چاپ در استان قم برگزار شد
15 98/09/17 کارگاه آموزشی توجیهی تدوین طرح کسب و کار ویژه دانشجویان دانش آموختگان و اساتید مرکز علمی کاربردی شرکت بهارآوران نسترن برگزارگردید
14 98/09/20 حضور فعال واحد استانی قم در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار استان
13 98/09/06 سومین شورای پژوهش و فناوری سال ۹۸ برگزار شد
12 98/07/20 اولین جلسه شورای سیاستگذاری رویداد استارتاپی صنعت سوهان و حلوا برگزار گردید
11 98/07/18 دومین جلسه آموزشی توجیهی استارتاپ صنعت سوهان و حلوا دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار گردید
10 98/06/01 اولین جلسه راهبردی مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار گردید
9 98/05/15 اولین پیش رویداد شتاب تخصصی سوهان و حلوا برگزار شد
8 98/05/12 دومین شورای پژوهش و فناوری سال 98 برگزار شد
7 98/05/07 نشست هم اندیشی استارت آپ سوهان و حلوا برگزار شد
6 98/05/02 دومین نشست مسئولین دفاتر کارآفرینی سال 98 برگزار گردید
5 98/02/14 اولین شورای پژوهش و فناوری سال 98 برگزار شد
4
97/11/09 دومین جلسه توانمندسازی محله یاران برگزار شد
image?website=qo&language=fa&preset=editor&name=1548838034-img-2461.jpg
3
97/10/20 اولین جلسه توانمندسازی محله یاران برگزار شد
image?website=qo&language=fa&preset=editor&name=1546422506-img-0134.jpg
2
97/10/17 سومین جلسه کارگاه مدیریت و راهبری کارآفرینی برگزار شد
1
97/09/06 دومین جلسه کارگاه مدیریت و راهبری کارآفرینی برگزار شد
1543310537-whatsapp-image-2018-11-27-at-12.13.01-pm.jpeg