معرفی رئیس واحد استانی

معرفی رئیس واحد استانی

دکتر محمد حسن نادری

زمان ملاقات عمومی با رئیس واحد استانی روزهای یکشنبه از ساعت 10 الی 12 می باشد.

لطفا جهت تعیین وقت ملاقات ، با شماره تلفن 02532817524 تماس حاصل فرمائید.