پوشش گسترده اخبار پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه در رسانه های کشور

۱۴ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۸ کد : ۴۶۹۵۴ اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قم، به دنبال برگزاری مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی بسیاری از رسانه های رسمی کشور و خبرگزاری ها به پوشش اخبار این جشنواره پرداخته اند که لینک برخی از این اخبار در ادامه می آید.

 

https://qom.iqna.ir/fa/news/3854450/

https://qom.iqna.ir/fa/news/3854273/

https://iqna.ir/fa/news/3854511/

https://qom.iqna.ir/fa/news/3854569/

http://rasanews.ir/fa/news/625895/

https://www.isna.ir/news/98081307734/

http://www.hawzahnews.com/news/870398/

http://www.hawzahnews.com/news/870391/

http://www.hawzahnews.com/news/870394/

http://www.hawzahnews.com/news/870296/

http://www.hawzahnews.com/news/870280/

http://www.hawzahnews.com/news/870349/

http://www.hawzahnews.com/photo/870417/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

 

https://qom.iqna.ir/fa/news/3854617/

https://qom.iqna.ir/fa/news/3854681/

http://www.taghribnews.com/fa/news/441751/

https://snn.ir/fa/news/802413/

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/13/2133962/

http://www.taghribnews.com/fa/news/441775/

http://rasanews.ir/fa/news/625988/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA

http://rasanews.ir/fa/news/625954/

http://rasanews.ir/fa/news/625923/

http://www.qomnews.ir/news/83347/

http://www.shabestan.ir/detail/News/850514

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/13/2133250/

http://www.hawzahnews.com/news/870299/

https://www.isna.ir/print/98081307365/

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/13/2133289/

http://rasanews.ir/fa/news/625887/

http://www.qomnews.ir/news/83218/

www.irna.ir/news/83536950/

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/09/2131030/

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1284694

 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%85-83/919755-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

http://www.hawzahnews.com/news/869857/

http://rasanews.ir/fa/news/625559/

https://qom.iqna.ir/fa/news/3853311/

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/12/2133141/

https://qom.iqna.ir/fa/news/3854192/

http://basijnews.ir/fa/news/9186795/

http://www.qomnews.ir/news/83218/

http://www.qomna.com/paper/subject/79059/

https://www.yjc.ir/fa/news/7127449/

http://razavi.news/fa/news/47777/

https://www.mehrnews.com/news/4762977/

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/13/2133286/

https://www.mehrnews.com/news/4763543/


نظر شما :