مدرسین درس دفاع مقدس


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام و نام خانوادگی مدرسکد مدرسیدرس مجاز به تدرس
قاسم کهندانی تفرشی902029732آشنایی با دفاع مقدس
سید مهدی هاشمی9210000123404آشنایی با دفاع مقدس
غلامرضا بابایی اصل9310000123076آشنایی با دفاع مقدس