نتایج اولیه پذیرش مدرسان

بسمه تعالی

با عنایت به فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس بهمن­ماه 95 این دانشگاه، مشخصات متقاضیانی که مطابق آیین نامه بکارگیری مدرسان دانشگاه جامع علمی-کاربردی حائز شرایط اولیه تدریس(جهت دعوت به مصاحبه) شناخته شده­اند در این لینک  قابل مشاهده می­باشد.

 لازم به ذکر است نتایج نهایی پذیرفته­شدگان، پس از شرکت متقاضیان در مصاحبه علمی و عمومی و طی مراحل لازم اعلام خواهد گردید.

تذکر:  بر اساس مراحل پذیرش ذکر شده در فراخوان بهمن ماه 95 (مندرج در سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی قم مورخه  12/11/95)، کلیه متقاضیان می­بایست علاوه بر ثبت درخواست خود در سامانه جامع آموزشی دانشگاه، نسبت به تشکیل و تحویل پرونده تقاضای تدریس خود، مطابق دستورالعمل مربوطه، اقدام و پرونده خود را به این واحد استانی تحویل می نمودند. بدیهی است، عدم تشکیل و تحویل پرونده در زمان مقرر، به منزله عدم شرکت در فراخوان مذکور می­باشد.