کارگاه آشنائی با سامانه ملی کارورزی برگزار شد

حضور فعال واحد استانی قم در کارگاه منطقه ای آشنایی با سامانه ملی کارورزی

۱۱ دی ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ کد : ۳۷۵۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۸۱۰
حضور فعال واحد استانی قم در کارگاه منطقه ای آشنایی با سامانه ملی کارورزی

با حضور کارشناسان پژوهش، مسئولین دفاتر کارآفرینی و رابطین کارورزی مراکز علمی کاربردی استان قم ، کارگاه منطقه ای آشنایی با سامانه ملی کارورزی در روز یکشنبه 10/10/1396 به میزبانی واحد استان مرکزی برگزار شد.

در این کارگاه یکروزه شرکت کنندگان با اهداف، رویکرد و روند جایابی محل کارورزی برای دانشجویان که اقدام به اخذ درس کارورزی نموده اند آشنا شدند. شناسائی نقاط قوت و ضعف سامانه ملی کارورزی و ابهامات اجرائی این سامانه از جمله اهداف دیگر این کارگاه بود که با طرح پرسش و پاسخ، برخی از این ابهامات برطرف و مقرر شد سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران با هماهنگی با دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه نسبت به رفع مشکلات سامانه و ارتقاء آن اقدام نمایند.


نظر شما :