Aryanic
زمان آغاز ثبت نام براي زوج هاي دانشجو از تاريخ 1395/06/22 الي 1395/07/30 به مدت 40 روز خواهد بود. تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه 1394/07/01 تا 1395/07/30 مي باشد
زمان آغاز ثبت نام براي زوج هاي دانشجو از تاريخ 1395/06/22 الي 1395/07/30 به مدت 40 روز خواهد بود. تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه 1394/07/01 تا 1395/07/30 مي باشد
1395/7/4
  • ثبت نام کاردانی
  • جشنواره قرآنی
  • بیستمین ازدواج دانشجویی
  • نور مبین
  • سیره نبوی در طب
  • فراخوان های جذب و پذیرش
  • پورتال امام خمینی (ره)